Achieve your own value in continuous communication

Achievements in the communication,Value of you and me

Jintai plastic industry · Company headquarters

Add: Zhejiang province Jiashan County Tao Zhuang Zhen Tao Fenlu No. 28

Tel: 0573-84866584 0573-8486 0568

Fax: 0573-8486 6511

Zip code: 314105

Mailbox: sales@kintowe.com sales@jsjintai.com

Jintai plastic industry · Shandong Office

Add: No. 157, South Street, Yantai, Shandong (Dongfang Ginza) B303

Tel: 0535-6671818 6658788

Fax: 0535-6671818

Feedback